Η άνοδος του πετρελαίου ευνοεί τα διυλιστήρια

Η άνοδος του πετρελαίου ευνοεί τα διυλιστήρια
Το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται καλό έναντι του κακού τέταρτου τριμήνου του 2018
Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα υποστηρίξει την αποτίμηση των αποθεμάτων και τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων.
Άρα το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται καλό έναντι του κακού τέταρτου τριμήνου του 2018.
Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και οι επενδυτές.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr