Και τώρα τι κάνουμε με τα ΑΔΙ των λιγνιτικών;

Και τώρα τι κάνουμε με τα ΑΔΙ των λιγνιτικών;
Αρνητικό νέο πριν καταλήξουμε στο SPA των λιγνιτικών
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αρνητική ειδησεογραφία για τον Μηχανισμό Ευελιξίας καθώς κάποιοι έβλεπαν προσδοκίες ότι αυτός θα απευθυνόταν και στις υπό πώληση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
Κάτι τέτοιο όμως διερωτάται κανείς πως μπορεί να γίνει, όταν αναζητείται τώρα νέος μηχανισμός ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου.
Ένα αρνητικό νέο πριν καταλήξουμε στο SPA των λιγνιτικών.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr