Απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών η προσφυγή του Δημοσίου για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών η προσφυγή του Δημοσίου για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ανοίγει ο δρόμος για την διοίκηση των ναυπηγείων  (ΕΝΑΕ), που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, να απαιτήσει από το Ελληνικό Δημόσιο, το ποσό των 240 εκ. ευρώ που είχε επιδικάσει η διαιτησία υπέρ του Ισκαντάρ Σάφα.

Απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών  η προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου, κατά της απόφασης της Διεθνούς Διαιτησίας για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Υπενθυμίζεται πως με απόφασή του, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενέκρινε την επιδίκαση αποζημίωσης στον  ιδιοκτήτη των ναυπηγείων ,Ισκαντάρ Σάφα και την εταιρεία Privinvest ύψους 240 εκ. ευρώ.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία των ναυπηγείων, είχε καταφύγει στο διεθνές διαιτητικό δικαστήριο αξιώνοντας αποζημίωση άνω του 1 δισ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για αθέτηση των όρων της μεταξύ τους συμφωνίας.
Μετά την απόφαση του Εφετείου, ανοίγει ο δρόμος για την διοίκηση των ναυπηγείων  (ΕΝΑΕ), που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, να απαιτήσει από το Ελληνικό Δημόσιο, το ποσό των 240 εκ. ευρώ που είχε επιδικάσει η διαιτησία υπέρ του Ισκαντάρ Σάφα.
Σημειώνεται πως από την πλευρά του το ελληνικό Δημόσιο απαιτεί από την ιδιοκτήτρια των Ελληνικών Ναυπηγείων ΕΝΑΕ την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, που φθάνουν  τα 600 εκατ. ευρώ και  οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί παράνομες.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr