Τα μυστικά της Saudi Aramco

Τα μυστικά της Saudi Aramco
Aνάμεσα στα μυστικά που αποκαλύπτονται ενόψει της εισαγωγής της Aramco στην κεφαλαιαγορά υπάρχει αυτό που αφορά την μείωση εξόρυξης σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Giant Oil Field.
Η εταιρία βρίσκεται στο περισκόπιο για πρώτη φορά μετά την εθνικοποίησή της το 1970 και αυτό γιατί θα εισαχθεί στις κεφαλαιαγορές.
Η εμπλοκή της στο μεγάλο παιχνίδι του πετρελαίου, με την μείωση της προσφοράς να παρατείνεται προς όφελος των Σαουδαράβων αναμένεται να επιφυλάξει μεγάλες συγκινήσεις στους επενδυτές.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr