ΣΕΒ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην καπνοβιομηχανία για 2019 - 2020

ΣΕΒ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην καπνοβιομηχανία για 2019 - 2020
Η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος 2019–2020, καλύπτει τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας
Διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την καπνοβιομηχανία υπέγραψαν την Παρασκευή ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος.
Η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος 2019–2020, καλύπτει τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.
Σύμφωνα με τα κύρια σημεία της σύμβασης, προβλέπεται μεσοσταθμική αύξηση 2%, από 1ης Ιανουαρίου 2019, σε όλες τις κατηγορίες της σύμβασης, ενώ εντάσσονται και νέες ειδικότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας.
Σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, τόνισε ότι «ο ΣΕΒ τάσσεται υπέρ των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας της καπνοβιομηχανίας επιβεβαιώνει τη συλλογική αυτονομία όπως και τη βούληση των εργαζομένων και εργοδοτών να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις υπό καθεστώς ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας».

www.worldenergynews.gr