Πράσινη βιομηχανική μονάδα η EΠΑΛΜΕ ο στόχος του Μυτιληναίου - Στις 3/4 η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πράσινη βιομηχανική μονάδα η EΠΑΛΜΕ ο στόχος του Μυτιληναίου - Στις 3/4 η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το τίμημα της εξαγοράς θα ανέλθει στα 20 εκατ. ευρώ

Για την Τετάρτη 3 Απριλίου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τη συμφωνία εξαγοράς του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. (Επεξεργασία Αλουμινίου–Μεταλλοβιομηχανία), από την εταιρεία Μυτιληναίος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής είναι θετική ως προς την έγκριση της εξαγοράς. 
Πρόκειται για μια συμφωνία που έχει ανακοινωθεί από την Μυτιληναίος τον περασμένο Οκτώβριο και το τίμημα της εξαγοράς συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.
Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και των προϊόντων τους.
Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου στην Ελλάδα.

Μέσω της εξαγοράς, η Μυτιληναίος ενισχύει τον τομέα μεταλλουργίας της, αυξάνει άμεσα την παραγωγή κολονών αλουμινίου από τους 120.000 στους 155.000 τόνους, αυξάνει την παρουσία της στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού και αποκτά τεχνογνωσία στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου.

«Πράσινη» βιομηχανική μονάδα

Στόχος της Μυτιληναίος είναι να γίνει σταδιακά μία «πράσινη βιομηχανία», με σημαντικά μειωμένο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ουσιαστική εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
Η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έχει γνωστοποιηθεί, με προηγούμενη ανακοίνωση από την ανεξάρτητη αρχή, είναι θετική.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εισήγηση προτείνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/11, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr