Ηχηρή απουσία Παναγιωτάκη

Ηχηρή απουσία Παναγιωτάκη
Ηχηρή απουσία στο επιτυχημένο συνέδριο Power and Gas Forum του προέδρου της ΔΕΗ κ. Εμ. Παναγιωτάκη
Η ερμηνεία που δόθηκε, είναι ότι η ΔΕΗ επέλεξε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα ενόψει κρίσιμων εξελίξεων.
Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΗ πάντως θα είναι περιηζήτητος στα συνέδρια ακόμα και αν αλλάξουν τα πράγματα.
Και αυτό γιατί πάντα έχει άποψη.
Σύμφωνα με κύκλουςτης ΔΕΗ πάντως ο πρόεδρος είχε Συμβούλιο Διεύθυνσης
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr