Ικανοποίηση ΣΠΕΦ από τις διευκρινίσεις ΥΠΕΝ

Ικανοποίηση ΣΠΕΦ από τις διευκρινίσεις ΥΠΕΝ
Οι αιτήσεις για Όρους Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19 για ΦΒ σταθμούς δεν υπόκεινται σε έλεγχο του ν. 4602 και συνεχίζουν κανονικά την υλοποίηση τους σύμφωνα με τις συμβάσεις τους
Την ικανοποίηση του εκφράζει ο ΣΠΕΦ  για τις διευκρινίσεις του ΥΠΕΝ επί του ν. 4602, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου.  
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση:
- Αιτήσεις για Όρους Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι τις 28/2/19 για ΦΒ σταθμούς δεν υπόκεινται σε έλεγχο του ν. 4602 και συνεχίζουν κανονικά την υλοποίηση τους σύμφωνα με τις συμβάσεις τους (Σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ και ΣΕΣΤ με ΔΑΠΕΕΠ) χωρίς άλλα ερωτηματικά ή αστερίσκους.
- Αιτήσεις για Όρους Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μετά τις 28/2/19 ελέγχονται από τον ΔΑΠΕΕΠ κατά την σύναψη ΣΕΣΤ για τιμή εκτός διαγωνισμού και αν το κριτήριο του ν. 4602 δεν εκπληρώνεται, τότε υπογράφουν σύμβαση ΣΕΣΤ με ειδικό όρο σύνδεσης τους εντός του 2019 στην βάση του κανόνα της ΟΤΣ, άλλως το 2020 μόνο αυτές οι περιπτώσεις (που θα έχουν τον ειδικό όρο) υποχρεούνται σε συμμετοχή σε δημοπρασία, δηλαδή δεν θα ισχύει η ΣΕΣΤ ως είχε για σύνδεση τους το 2019.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr