Δυο νέοι επικαιροποιημένοι οδηγοί για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά από τον ΣΕΦ

Δυο νέοι επικαιροποιημένοι οδηγοί για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά από τον ΣΕΦ
Δυο νέους επικαιροποιημένους οδηγούς για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ετοίμασε ο ΣΕΦ για κάθε ενδιαφερόμενο
Δυο νέους επικαιροποιημένους οδηγούς για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ετοίμασε ο ΣΕΦ για κάθε ενδιαφερόμενο.

Δείτε τον  στη διεύθυνση http://helapco.gr/pdf/HELAPCO_PV_Investment_Guide_March2019.pdf
και τον αντίστοιχο Οδηγό για  στη διεύθυνση http://helapco.gr/wp-content/uploads/HELAPCO_Net_Metering_18Mar2019.pdf


www.worldenergynews.gr