Η Βρετανία παρατείνει την προθεσμία για τις άδειες εκπομπής άνθρακα της ΕΕ

Η Βρετανία παρατείνει την προθεσμία για τις άδειες εκπομπής άνθρακα της ΕΕ
Η νέα προθεσμία λήγει στις 29 Μαρτίου
Η Βρετανία παρέτεινε,  για τους συμμετέχοντες στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS) ,την προθεσμία παράδοσης   αδειών  εκπομπών άνθρακα  της ΕΕ για το 2018 έως τις 29 Μαρτίου στις 22:59.
Η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις  26 Μαρτίου.
Αν η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Μαΐου, η προθεσμία θα οριστεί μία ημέρα πριν από την "ημέρα εξόδου", όπως επεσήμανε το Τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής (BEIS).
Εάν η "ημέρα εξόδου" οριστεί την ή μετά την 1η Μαΐου, η προθεσμία θα είναι η 30η Απριλίου.

 www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr