ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 56% της παραγωγής ΑΠΕ Δεκεμβρίου

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 56% της παραγωγής ΑΠΕ Δεκεμβρίου
Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2018
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Νοεμβρίου 2018.
Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2018.
Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 7.370 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.382,20 € (56% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο).

www.worldenergynews.gr