Σταδιακή στροφή του Ομάν στις ΑΠΕ - Ο στόχος μέχρι το 2030 και το «πρόβλημα»

Σταδιακή στροφή του Ομάν στις ΑΠΕ - Ο στόχος μέχρι το 2030 και το «πρόβλημα»
Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην παραγωγική ικανότητα, με αναμενόμενο μερίδιο τουλάχιστον 70% στο ενεργειακό μείγμα του Ομάν το 2030
Σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης των ενεργειακών του πηγών, το Ομάν έχει θέσει φιλόδοξο στόχο να καλύψει το 30% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με έργα ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030.
Σύμφωνα με την OPWP, η ηλιακή ενέργεια θα παράγει πιθανώς το 21% της συνολικής ισχύος που απαιτείται στο Ομάν μέχρι το 2030, ενώ η αιολική ενέργεια και η ενέργεια απόβλητα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 6,5% και το 2,5% του συνολικού ενεργειακού μείγματος αντίστοιχα.
 
88

Ωστόσο, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην παραγωγική ικανότητα, με αναμενόμενο μερίδιο τουλάχιστον 70% στο ενεργειακό μείγμα του Ομάν το 2030.
Η OPWP έχει θέσει επίσης ως στόχο ότι μέχρι το 2025 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παράγουν περίπου το 16% της συνολικής ισχύος που απαιτείται στο σουλτανάτο.
Η ηλιακή ενέργεια αναμένεται να συμβάλει στο 12% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2025, ενώ η αιολική ενέργεια και η ενέργεια από τα απορρίμματα θα αντιπροσωπεύουν το 2% του συνόλου της ενέργειας του Ομάν.


www.worldenergynews.gr