Η επενδυτική στρατηγική της Motor Oil - Ρεκόρ διύλισης το 2018 - Η εικόνα των κερδών

Η επενδυτική στρατηγική της Motor Oil - Ρεκόρ διύλισης το 2018 - Η εικόνα των κερδών

Το μίγμα των καυσίμων του Ομίλου

Αυξημένος κατά 2,14% ήταν ο όγκος καυσίμων που διύλισε η Motor Oil  το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου που ανακοινώθηκαν χθες (18/3), το σύνολο των καυσίμων που διύλισε η εταιρία ανήλθε σε 13,835 εκατ. μετρικούς τόνους έναντι 13,545 εκατ. μετρικούς τόνους το 2017.
Από αυτό, οι 9,759 εκατ. μετρικοί τόνοι ή ποσοστό 71% επί του συνόλου ήταν αργό,  οι 2,515 ήταν Gas Oil με ποσοστό 18% επί του συνόλου και οι 1,360 εκατ μ.τ. ήταν fuel Oil ή ποσοστό 10%.
Η εταιρία προμηθεύτηκε το μίγμα αργού κυρίως από τη Βασόρα και συγκεκριμένα το 22% του μίγματος ήταν Basrah Heavy και το 36% Basrah Light, το 6% των προμηθειών της προήλθαν από τη Λιβύη, το 9% ήταν Arab Light και το 10% από το Κιρκούκ.
Η εταιρία παρήγαγε 3,488 εκατ. μ.τ. ή 23% Fuel Oil,  5,290 εκατ. μ.τ. ή 34% Diesels και Gas Oils, ενώ αύξησε την παραγωγή της σε αεροπορικά καύσιμα σε 2,116 εκατ. μ.τ. έναντι 1,722 εκατ. μ.τ. το 2017.
Οι βενζίνες παρέμειναν σταθερές στο μίγμα παραγωγής στο 16% και διαμορφώθηκαν σε 2,463 εκατ. μ.τ. έναντι 2,443 εκατ. μ.τ. το 2017. Αντιστοίχως στα ίδια επίπεδα με πέρυσι παρέμεινε η παραγωγή σε υγραέριο, λιπαντικά και νάφθα. 

Αύξηση επενδύσεων

Οι επενδύσεις του ομίλου το 2018 έφτασαν τα 85 εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 προβλέπεται να φτάσουν τα 90 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται δε πως μέχρι το 2022 δεν προβλέπονται σημαντικές αποπληρωμές δανείων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των επενδύσεών της η εταιρεία διέθεσε 33 εκατ. ευρώ σε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής του, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του καθώς και τη διασφάλιση του υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων.
Επίσης ποσό 38,2 εκατ. ευρώ διατέθηκε σε έργα μεγαλύτερης κλίμακας, τα σημαντικότερα των οποίων αφορούσαν: το βασικό σχεδιασμό και το front end engineering study του νέου συγκροτήματος κατεργασίας Νάφθας (5,7 εκατ. ευρώ επενδυτική δαπάνη το 2018), τη σύνδεση του Διυλιστηρίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ (5 εκατ. ευρώ επενδυτική δαπάνη το 2018), την κατασκευή νέων δεξαμενών εντός και εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου (4,9 εκατ. ευρώ επενδυτική δαπάνη το 2018 ), την αναβάθμιση της μονάδας κενού του Συγκροτήματος Λιπαντικών (3,4 εκατ. ευρώ επενδυτική δαπάνη το 2018).
Το τελευταίο έργο ολοκληρώθηκε το 2018.
Για το 2019 το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας θα εστιάσει στη διατήρηση της Αξιοπιστίας του Διυλιστηρίου μέσω της προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης μονάδων με κύρια δραστηριότητα την αναβάθμιση (revamping) της μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης.
Λόγω αυτού η επενδυτική δαπάνη αναμένεται αυξημένη και εκτιμάται στα 90 εκατ. ευρώ.

Στα 602 εκατ ευρώ τα EBITDA

Το EBITDA της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 602 εκατ ευρώ το 2018 και τα καθαρά κέρδη στα 333,4 εκατ ευρώ.
Αντίστοιχα στο Δ τρίμηνο του 2018  οι πωλήσεις ήταν σε επίπεδο - ρεκόρ στα 3,824 εκατ μετρικοί τόνοι.
Στο Δ τρίμηνο τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την μείωση της αξίας των αποθεμάτων λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου  κατά 123 εκατ. ευρώ και one off επιπτώσεις.
Ο καθαρός δανεισμός παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός μόλις στα 250 εκατ ευρώ και οι καθαρές ταμειακές ροές στα 170 εκατ ευρώ.
 
Η διαμόρφωση των μεγεθών της μητρικής

Τα Κέρδη μετά από φόρους της Motor Oil διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 254,713 εκατ. ευρώ έναντι Κερδών 313,556 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017 (μείωση 18,77%).
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil αυξήθηκε τη χρήση 2018 κατά 21,01% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 27,85% καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,62% (από ΜΤ 14.932.198 το 2017 σε ΜΤ 15.472.058 το 2018) ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 4,54%.
Τα (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2018 σε 495,112 εκατ. ευρώ από 620,544 εκατ. ευρώ το 2017 καταγράφοντας μείωση 20,21%.
Τα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 254,713 εκατ. ευρώ έναντι Κερδών 313,556 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017 (μείωση 18,77%) .
Τα Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 228,099 εκατ. ευρώ έναντι Κερδών 295,635 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017 (μείωση 22,84%).
Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού 144.017.874 ευρώ (ή Ευρώ 1,30 ανά μετοχή).
Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό 38.774.043 ευρώ (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 0,95 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019.
Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2018 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,19% με βάση το κλείσιμό της τιμής της μετοχής Εταιρίας στις 31.12.2018 και σε 6,55% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).
Στο Δ τρίμηνο τα αποτελέσματα  ήσαν οριακά αρνητικά (-3,5 εκατ ευρώ) εξαιτίας περιορισμού του μικτού κέρδους στα 74,6 εκατ από 203,1 εκατ. και μείωσης της αξίας των αποθεμάτων.
Σύμφωνα με την BETA τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα είχαν οριακό αρνητικό EBITDA στο Δ τρίμηνο -2,5%.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr