Στην Βrookfield το 62% του Oaktree

Στην Βrookfield το 62% του Oaktree
Στον έλεγχο της Brookfierd περιέρχεται το Oaktree Mgmt που έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα σε τομείς όπως η ναυτιλία.
Το Brookfield έχει υπό διαχείριση 350 δισ δολ σε assets και έχει παρουσία σε 30 χώρες.
Έδρα του το Τορόντο του Καναδά.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr