Χρηματοδότηση με 8,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ έργων εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Χρηματοδότηση με 8,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ έργων εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ξεκινά στις 10 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Δράσεις για την ηλεκτροκίνηση εντός των χώρων πανεπιστημίων και άλλων τεχνολογικών φορέων του υπουργείου Παιδείας, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις επιδοτούμενες δαπάνες ενός νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ που έχει ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται χρηματοδότηση έως του ποσού των 70.000 ευρώ για την αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων μετακίνησης με αντίστοιχα ηλεκτρικά, καθώς και για την εγκατάσταση μικρού δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Οι υπηρεσίες μεταφοράς θα παρέχονται χωρίς αντίτιμο, ενώ η όποια εγκατάσταση θα πρέπει να είναι πλήρης και λειτουργική.
Με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας», το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,75 εκατ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ξεκινά από τις 10 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Πέρα από την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, στις προτάσεις μπορούν επίσης να περιληφθούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του ενεργειακού προφίλ των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Έτσι, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, όπως για παράδειγμα οι επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, η αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η αντικατάσταση συστήματος καυστήρα, λέβητα και σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει τη χρήση ΑΠΕ.

Παραγωγή «πράσινης» ενέργειας 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για αξιοποίηση ΑΠΕ, όπως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), αλλά και την κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στις αιτήσεις τους τη χρηματοδότηση και συμβουλευτικών υπηρεσιών, εφόσον τεκμηριώνεται ότι λόγω αντικειμένου δεν μπορούν να τις υλοποιήσει οι ίδιοι, και με την προϋπόθεση πως αυτές δεν αφορούν τη διαχειριστική, διοικητική και επιχειρησιακή επάρκεια.
Η αμοιβή των συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του αιτούμενου συνολικού προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 300.000 ευρώ.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr