Μείωση των CO2 των φορτηγών κατά 30% μέχρι το 2030 συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μείωση των CO2 των φορτηγών κατά 30% μέχρι το 2030 συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα φορτηγά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές
Τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα νέα φορτηγά και τα λεωφορεία κατά 30% μέχρι το 2030, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για να μειωθεί η παραγωγή αερίων θερμοκηπίου.
Ειδικότερα, υπάρχει ένας ενδιάμεσος στόχος μείωσης 15% έως το 2025, καθώς και κίνητρα για τους κατασκευαστές να κατασκευάζουν φορτηγά χαμηλής και μηδενικής εκπομπής ρύπων. Ο στόχος του 2030 υπόκειται επίσης σε επανεξέταση το 2022.«Για πρώτη φορά τίθενται δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 για φορτηγά σε επίπεδο ΕΕ, περιλαμβανομένου ενός σαφούς κινήτρου για φορτηγά με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές», δήλωσε ο Bas Eickhout των Πρασίνων που είχε διαπραγματευτεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η ΕΕ δεν έχει επί του παρόντος κανένα όριο για τις εκπομπές από βαρέα οχήματα, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ιαπωνία και τον Καναδά.
Τα φορτηγά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές.

www.worldenergynews.gr