Δραστική μείωση ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και επενδύσεις στην εξοικονόμηση ζητά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος

Δραστική μείωση ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και επενδύσεις στην εξοικονόμηση ζητά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος

Το αντίστοιχο κόστος σε χώρες της ΕΕ είναι έως 40% χαμηλότερο σε σχέση με το ελληνικό

Το ανταγωνιστικό συνολικό κόστος της ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στη συνάντηση των μελών του Φόρουμ για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε χθες (20/2) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, παρόντος του υπουργού Ενέργειας, Γ. Σταθάκη.
Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, τα ενεργειακά τιμολόγια αποτελούν βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής της βιομηχανίας.
Ιδιαίτερα στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας, το ενεργειακό κόστος αποτελεί το 30% έως και 50% του κόστους παραγωγής ή μεταποίησης.
Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, μετά την έλλειψη ρευστότητας. 
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας τους.
Αξιοποιούν μια σειρά εργαλείων, προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και χαμηλότερους φόρους.
Γι’ αυτό και το κόστος ενέργειας είναι έως και 30 με 40% χαμηλότερο του ελληνικού.
Όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Eurostat, ξεπερνούν τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2008 οι περιβαλλοντικοί φόροι αντιστοιχούσαν στο 6,4% των συνολικών εσόδων του κράτους, ενώ οι φόροι στην ενέργεια έφθαναν στο 3,95% του συνόλου.
Σήμερα οι περιβαλλοντικοί φόροι καλύπτουν το 10,21% των συνολικών εσόδων και οι φόροι στην ενέργεια το 8,16%.
Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περιβαλλοντικοί φόροι αντιστοιχούν στο 6,1% του συνόλου των εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ε.Ε. μετά τη Λετονία, ως προς το ποσοστό εσόδων από την ενέργεια επί των συνολικών.
«Για να μπορέσουν οι ελληνικές βιομηχανίες να επιβιώσουν και να γίνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, χρειάζεται δραστική μείωση του τελικού κόστους των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούν. Ιδιαίτερα απαιτείται μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ώστε να φθάσουμε σε επίπεδα ανάλογα των ευρωπαίων ανταγωνιστών», υπογράμμισε.
Χρειάζεται μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή.
Η σημερινή τιμή των 5,4 ευρώ ΜW/h είναι διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ελάφρυνσης συγκεκριμένων κλάδων της ενεργοβόρου βιομηχανίας, με τρόπο συμβατό στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. 

Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, είναι απαραίτητο η ελληνική βιομηχανία να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις εκσυγχρονισμού, για την αύξηση της ενεργειακής της απόδοσης.
Οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να γίνουν από την ελληνική βιομηχανία, εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.
«Αναμένουμε την προκήρυξη των εξειδικευμένων δράσεων του ΕΣΠΑ για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ΑΠΕ στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις με μέση επιχορήγηση της τάξης του 50%», επισήμανε.
Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των αγορών, μέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.
Παράλληλα, χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών για την απελευθέρωση της αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
«Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων και την είσοδο νέων παικτών. Ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, θα επιτρέπει τη μείωση του κόστους για τους προμηθευτές και κατ’ επέκταση των τιμών για τους καταναλωτές,υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, η διασύνδεση με τις ενεργειακά εξελιγμένες χώρες της Ευρώπης πρέπει επίσης να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα, έτσι ώστε οι ελληνικές εξωστρεφείς βιομηχανίες να επωφεληθούν από τις συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης για τους Έλληνες ηλεκτροπαραγωγούς.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr