Γαλλία: Σε περικοπές και πώληση περιουσιακών στοιχείων άνθρακα προχωρεί η Vallourec

Γαλλία: Σε περικοπές και πώληση περιουσιακών στοιχείων άνθρακα προχωρεί η Vallourec
Η εταιρεία, η οποία προμηθεύει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αγωνίζεται να επιβιώσει μετά την μεγάλη υποχώρηση των τιμών πετρελαίου το 2015
Η γαλλική εταιρεία Vallourec ανακοίνωσε την Τετάρτη 20/2/2019 ότι θα προχωρήσει στην μείωση περίπου κατά 18% του προσωπικού της στη Γερμανία έως το 2020 και θα ανακοινώσει άλλα μέτρα εξοικονόμησης.
Ο κατασκευαστής σωλήνων  xάλυβα ανακοίνωσε επίσης ότι θα εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία άνθρακα για να πραγματοποιήσει εξοικονομήσει επιπλέον τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2020, πάνω από 445 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2018.
Η εταιρεία, η οποία προμηθεύει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αγωνίζεται να επιβιώσει μετά την μεγάλη υποχώρηση των τιμών πετρελαίου το 2015 και δέχεται έντονες πιέσεις από τη μείωση των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες σημείωσαν απώλειες 494 εκατομμυρίων ευρώ το 2018.
Η εταιρεία ανακοίνωσε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή το τέταρτο τρίμηνο ύψους  76 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 89 εκατομμύρια ευρώ το τρίμηνο, σε σύγκριση με 11 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος.
Η Vallourec ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να λάβει πρόσθετες ενέργειες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας στη Βραζιλία και θα επιδιώξει να βρει έναν επενδυτή για να αποκτήσει τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στη Γερμανία και την Κίνα.
Η εταιρεία επέκτεινε επίσης τις τραπεζικές διευκολύνσεις των 600 εκατομμυρίων ευρώ που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το 2020 έως το 2021.Επίσης ανακοίνωσε ότι αναμένει μια ισχυρή αύξηση του EBITDA το επόμενο έτος.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr