Στο 100% το ποσοστό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην UACJ ELVAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στο 100% το ποσοστό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην UACJ ELVAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Απέκτησε και το υπόλοιπο 50%
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σήμερα (18/2) απέκτησε το 50% της UACJ ELVAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΑΦΣΕΛ), εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την UACJ Corporation, αντί ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000) και μετά τη συναλλαγή η συμμετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ανέρχεται σε 100%.
Επισημαίνεται ότι  η εταιρεία  UACJ ELVAL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ δεν έχει σχέση με την εταιρεία UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH που εδρεύει στη Γερμανία, η λειτουργία της οποίας συνεχίζεται απρόσκοπτα.www.worldenergynew.gr

worldenergynews.gr