23,7 δισ. ευρώ πλήρωσε η Γερμανία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου το 2018

23,7 δισ. ευρώ πλήρωσε η Γερμανία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου το 2018
Η Γερμανία εισήγαγε 9,7% περισσότερο φυσικό αέριο το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 23,4%
Η Γερμανία εισήγαγε 9,7% περισσότερο φυσικό αέριο το 2018 από ό, τι το προηγούμενο έτος και αύξησε το λογαριασμό εισαγωγών κατά 23,4%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία  που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 15/2/2019.
Ο όγκος των εισαγωγών από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο ήταν 4,45 εκατομμύρια terajoulesς (TJ) ή 126 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (cbm), σύμφωνα με την υπηρεσία εμπορικών στατιστικών BAFA.
Οι γερμανοί εισαγωγείς πλήρωσαν 23,7 δισεκατομμύρια ευρώ (26,70 δισεκατομμύρια δολάρια) για φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια του έτους, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
Οι traders φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και άνθρακα παρακολουθούν τις χειμερινές εισαγωγές αερίου, ιδιαίτερα τις πιθανές ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση  που μπορούν να αυξήσουν τις τιμές και τις ποσότητες και στις τρεις αγορές.
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για τη βιομηχανία, τη θέρμανση κατοικιών και την παραγωγή ενέργειας.
Ο εφοδιασμός της Γερμανίας με αέριο καλύπτεται με εισαγωγές κυρίως από τη Ρωσία, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, τη Βρετανία και τη Δανία μέσω αγωγών.
Η Ευρώπη στο σύνολό της απορροφά όλο και περισσότερο όγκους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που φθάνουν σε εξειδικευμένα πλοία από την παγκόσμια αγορά, δηλαδή τις Η.Π.Α., μια τάση που ενίσχυσε τα επίπεδα αποθήκευσης και πίεσε τα περιθώρια των τιμών.
Το φυσικό αέριο μπορεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς από τον άνθρακα εάν οι τιμές είναι ανταγωνιστικές.
Η τιμή   στα γερμανικά σύνορα τον Δεκέμβριο ήταν 5.630,21 ευρώ ανά TJ, που ισοδυναμούσε με 2,03 ευρώ σεντ ανά κιλοβατώρα (kWh), αυξημένο κατά 11,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τα γερμανικά αποθέματα φυσικού αερίου ανήλθαν στο 57,13% της διαθέσιμης χωρητικότητας αποθήκευσης την Τετάρτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ομάδας υποδομών αερίου GIE σε σύγκριση με το 40,54% το προηγούμενο έτος.www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr