Αμερικανικές επενδύσεις focus στις ΑΠΕ

Αμερικανικές επενδύσεις focus στις ΑΠΕ
Επενδύσεις στην Ελλάδα;
Επενδύσεις μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα καθώς ήδη αμερικανικές εταιρίες εξετάζουν τον κλάδο των ΑΠΕ.
Πρόκειται για συγκεριμένες πλέον κινήσεις που γίνονται από ομίλους που δραστηριοποιούνται και στην αποθήκευση και στο φυσικό αέριο.
Είναι πολύ πιθανό να δούμε τέτοιες επενδύσεις να ευοδώνονται αφού οι πρoεργασίες έχουν προχωρήσει και ειδικά η ηλιακή είναι εκείνος ο κλάδος με την μεγάλη προοπτική στην πτώση κόστους στην παρούσα φάση.
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr