ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 13,04% αυξήθηκε το ποσοστό της Reggeborgh Invest

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 13,04% αυξήθηκε το ποσοστό της Reggeborgh Invest
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο Reggeborgh Invest B.V. ότι στις 11/2/2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου μεγαλύτερη του 3%.
Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος Reggeborgh Invest B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την συναλλαγή: 10.376.362 ήτοι ποσοστό 10,0329 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την συναλλαγή: 13.491.873, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 13,0452% του μετοχικού κεφαλαίου.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr