Στα 369 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2017

Στα 369 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2017
Το 2002, το ποσό ανερχόταν στα 264 δισ. ευρώ
Στα 369 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Το 2002, το ποσό ανερχόταν στα 264 δισ., με την Eurostat να προσθέτει ότι το μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά κυβερνητικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές μειώθηκε στο 6,1% το 2017 από 6,8% το 2002.
Παράλληλα, οι φόροι επί της ενέργειας αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα των συνολικών εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους (77% του συνόλου), πολύ πιο μπροστά από τους φόρους επί των μεταφορών (20%) και τους ρύπους και τους πόρους (3%).
Ο Οργανισμός σημείωσε ότι το ποσοστό των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές ποικίλλει σημαντικά στα κράτη μέλη της ΕΕ.
«Το 2017 η Λετονία είχε το υψηλότερο μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων με 11,2%, μπροστά από τέσσερα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με ποσοστό τουλάχιστον 9% Σλοβενία ​​και Ελλάδα (και 10,2%), Κροατία και Βουλγαρία.
Τέλος, το Λουξεμβούργο (4,4%), η Γερμανία (4,6%) και η Σουηδία (4,9%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα μερίδια περιβαλλοντικών φόρων, ακολουθούμενα από τη Γαλλία και το Βέλγιο (και τα δύο 5%).

www.worldenergynews.gr