Η διαδικασία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων στην Ελλάδα - Ανησυχητική η ετήσια παραγωγή στην Ευρώπη μέχρι το 2020

Η διαδικασία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων στην Ελλάδα - Ανησυχητική η ετήσια παραγωγή στην Ευρώπη μέχρι το 2020
Στον τομέα των ΑΗΗΕ δραστηριοποιούνται οι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.
Τα 12,3 εκατ. τόνους αναμένεται να φτάσουν το 2020 τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην Ευρωπαική Ένωση, σύμφωνα με έρευνα της IBHS.
Το 2005 ο αριθμός ήταν περίπου 9 εκατ. τόνοι ενώ η ετήσια παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 80.000 – 115.000 τόνους.
Στον τομέα των ΑΗΗΕ δραστηριοποιούνται οι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.
Η δράση της πρώτης περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διαχωρισμό, επεξεργασία, ανάκτηση ενέργειας και αξιοποίηση των ηλεκτρικών συσκευών με στόχο τη διοχέτευση των υλικών τους εκ νέου στην αγορά.
Το Σύστημα συνεργάζεται με δήμους, «μάντρες» παλαιών μετάλλων, διακινητές και διανομείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Από την άλλη πλευρά, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ ειδικεύεται στη συλλογή και ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων.
Χαρακτηριστικό της ανακύκλωσης των εν λόγω υλικών είναι ο υψηλός βαθμός επαναχρησιμοποίησης καθώς τα απόβλητα που προκύπτουν (μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός αλουμίνιο) ανακυκλώνονται σε ποσοστό έως και 98%.
Η συλλογή των λαμπτήρων και των φωτιστικών γίνεται μέσω 7.046 ειδικών κάδων, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Η μεταφορά διενεργείται τόσο από το ίδιο το Σύστημα, όσο και με 2 αδειοδοτημένους μεταφορείς, ενώ η αποθήκευση γίνεται σε εγκαταστάσεις της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ καθώς και πέντε ακόμα εταιρειών ανακύκλωσης.
Τέλος, η Infobank Hellasstat S.A διαθέτει 30ετή παρουσία στην ελληνική αγορά και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης με ειδίκευση στην Πιστοληπτική αξιολόγηση.


www.worldenergynews.gr