Συμφωνία μεταξύ EDF Renewables και SITAC για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει έργο της Ινδίας

Συμφωνία μεταξύ EDF Renewables και SITAC για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει έργο της Ινδίας
Η κατασκευή του αιολικού πάρκου θα ξεκινήσει το 2019
Μακροπρόθεσμη συνεργασία υπογράφηκε μεταξύ της EDF Renewables και της SITAC Group για την αιολική ενέργεια στην Ινδία.
Η συμφωνία αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει την παραγωγή 300 MW που πρόσφατα απονεμήθηκε από την ινδική κυβέρνηση.
Αυτή η συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) ήταν το αποτέλεσμα μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που δρομολογήθηκε από την ινδική κυβέρνηση στο πλαίσιο της 5ης διαδικασίας υποβολής προσφορών της Ινδίας Ηλιακής Ενέργειας (SECI). Το βραβείο απονεμήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018.
Η παραγωγή από αυτό το έργο αιολικής ενέργειας θα παράσχει καθαρή ενέργεια για τις ετήσιες ανάγκες σε ηλεκτρισμό άνω των 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Ινδίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ανάπτυξη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των 300 MW του αιολικού έργου αναλαμβάνονται από την SITAC Management & Development Pvt. Ltd, την κοινοπραξία της EDF Renewables στην Ινδία και ο όμιλος SITAC.
Η κατασκευή του αιολικού πάρκου θα ξεκινήσει το 2019.

www.worldenergynews.gr