Σε ισχύ το μειωμένο βιομηχανικό ΕΤΜΕΑΡ με απόφαση Κομισιόν – Άγνωστο αν αφορά επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης και αγρότες

Σε ισχύ το μειωμένο βιομηχανικό ΕΤΜΕΑΡ με απόφαση Κομισιόν – Άγνωστο αν αφορά επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης και αγρότες

Οι βιομηχανίες που δικαιούνται έκπτωση θα πληρώνουν το 15% ή τουλάχιστον το 20% του συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ για την ποσότητα ρεύματος που καταναλώνουν

Ερωτηματικά για το κατά πόσο ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών όπως αγρότες και επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται στη Μέση Τάση, θα δικαιούνται έκπτωση στο ΕΤΜΕΑΡ αφήνει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το νέο μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Έτσι ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η αναθεώρηση του ΕΤΜΕΑΡ να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους του ρεύματος γι’ αυτές τις κατηγορίες των καταναλωτών.
Σύμφωνα με την απόφαση, που εκδόθηκε μετά από αίτημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύτηκε χθες (11/2), το μειωμένο βιομηχανικό ΕΤΜΕΑΡ τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019 και προβλέπει ότι οι μονάδες που δικαιούνται έκπτωση θα πληρώνουν το 15% ή τουλάχιστον το 20% του συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ (τέλος υπέρ των ΑΠΕ) για την ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνουν, εφόσον η ετήσια κατανάλωσή τους υπερβαίνει ένα όριο μεταξύ των 250 - 500 MWh ετησίως.
Το ακριβές ύψος του ορίου πρόκειται να προσδιοριστεί με απόφαση του ΥΠΕΝ.
Για την εφαρμογή του μέτρου, η απόφαση της Κομισιόν χωρίζει τους δικαιούχους σε τέσσερις κατηγορίες, εκ των οποίων οι τρεις είναι αυτές που αναφέρονται στα σχετικά παραρτήματα, των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για τις Κρατικές Ενισχύσεις όσον αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Ενέργεια (ΕΕΑG).
Στην τέταρτη κατηγορία η απόφαση αναφέρει ως δικαιούχους τις μονάδες που δεν εντάσσονται στις σχετικές προβλέψεις των Κατευθυντηρίων Γραμμών, αλλά είχαν επωφεληθεί από την έκπτωση στο ΕΤΜΕΑΡ πριν την 1η Ιουλίου 2014.
Η κατηγορία αυτή αφορά αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μονάδες που ηλεκτροδοτούνται στη Μέση Τάση με κατανάλωση κάτω των 13 GWh ετησίως.

Ασάφεια για την έκπτωση των νέων εκμεταλλεύσεων

Η διατύπωση της απόφασης με την αναφορά στο χρονικό ορόσημο της 1ης Ιουλίου 2014, γεννά το ερώτημα αν τυγχάνουν έκπτωσης οι νέες εκμεταλλεύσεις, δηλαδή αυτές που δραστηριοποιήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2014.
Ο μειωμένος συντελεστής ΕΤΜΕΑΡ, θα ισχύει για κατανάλωση πάνω από ένα όριο μεταξύ 250-500 MWh ετησίως και το ακριβές ύψος θα προσδιοριστεί από την ελληνική πλευρά.
Όπως αναφέρει η απόφαση, το κατώφλι θεσπίζεται μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, που θεωρούν ότι για καταναλώσεις κάτω του ορίου είναι ασύμφορο για μία επιχείρηση να κινήσει τις διαδικασίες ένταξης στο μέτρο, λόγω του μεγάλου διοικητικού κόστους.
Τέλος όσον αφορά στην έκπτωση, αυτή αφορά:
•    Στις μονάδες που ανήκουν στους τομείς που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές στο παράρτημα 3, (αλουμίνιο, χάλυβας, χαρτί, τσιμέντα κλπ)
•    Στις μονάδες έντασης ηλεκτρικής ενέργειας άνω του 20%, όπως περιγράφονται στο παράρτημα 3 του EEAG
•    Στις μονάδες έντασης ηλεκτρικής ενέργειας ίσης ή άνω του 20% που ανήκουν στους τομείς του παραρτήματος 5 των Κατευθυντηρίων Γραμμών (ΕΕΑG) (πλαστικά κλπ)
•    Στις μονάδες που δεν εντάσσονται στoυς τομείς που περιγράφονται στα παραρτήματα 3 και 5 του ΕΕΑG, αλλά είχαν επωφεληθεί από την έκπτωση στο ΕΤΜΕΑΡ πριν την 1η Ιουλίου 2014
Οι μονάδες των τριών πρώτων κατηγοριών θα πληρώνουν το 15% του πλήρους συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ για κατανάλωση υψηλότερη του ορίου που θα θεσπιστεί.
Οι μονάδες που ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία θα πληρώνουν τουλάχιστον το 20% του πλήρους συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ για κατανάλωση άνω του ορίου, πράγμα που σημαίνει ότι τελικώς η επιβάρυνση μπορεί να είναι υψηλότερη του 20%.

www.worldenergynews.gr 


worldenergynews.gr