Κ. Καρλής: Ο παραλογισμός των Οίκων Aξιολόγησης και οι πιο δύσκολες ασκήσεις στην επιλογή χώρας για επένδυση

Κ. Καρλής: Ο παραλογισμός των Οίκων Aξιολόγησης και οι πιο δύσκολες ασκήσεις στην επιλογή χώρας για επένδυση
Η χώρα μας έχει country rating Β3 σύμφωνα με τον οίκο Moody's, ΙΔΙΟ με το Εκουαδόρ, την Αίγυπτο και το Πακιστάν
Οι έμπειροι και γνωστικοί διαχειριστές χαρτοφυλακίων ανά την υφήλιο αντιμετωπίζουν μονίμως δύο δύσκολες ασκήσεις όταν πρόκειται να επιλέξουν κάποια αγορά στην οποία η επένδυση τους θα έχει μεσοπρόθεσμη διάρκεια (δηλαδή 2 - 3 έτη από την ημέρα που θα γίνει η τοποθέτηση μέχρι την ημερα που θα ρευστοποιηθεί).

α) Ποιό είναι το ενδεικνυόμενο/κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς της χώρας επένδυσης και πόσο επαληθεύεται από την βαθμολογία που δίνουν στη συγκεκριμένη χώρα οι βασικοί διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
β) Ποιά είναι η ικανότητα του επιλεγέντος περιουσιακού στοιχείου να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές (free-cash-flow).

Το ρίσκο στην επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου αναφοράς σχετίζεται με το εάν έχει προεξωφλήσει περισσότερα θετικά από όσα δικαιολογεί η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας και διαμορφώνεται αδικαιολόγητα χαμηλά λαμβάνοντας υπόψη και τη βαθμολογία της εξεταζόμενης χώρας από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης.
Υπενθυμίζουμε ότι στα μοντέλα αποτίμησης μετοχικών τίτλων (αλλά και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που παράγουν μία σχετικά προβλέψιμη ροή μετρητών), χαμηλό επιτόκιο ομολόγου αναφοράς "δίνει" υψηλή παρούσα αξία μελλοντικών ταμειακών ροών άρα εξ' ορισμού διαμόρφωση προσδοκίας βελτίωσης των χρηματιστηριακών τιμών.
Ειδικότερα για την Ελλάδα σημειώνουμε η χώρα μας έχει country rating Β3 σύμφωνα με τον οίκο Moody's, ΙΔΙΟ με το Εκουαδόρ, την Αίγυπτο και το Πακιστάν. Η πρόσφατη έκδοση του ελληνικού 5ετούς ομολόγου έχει τρέχουσα απόδοση στο 3.60% όταν η αντίστοιχη απόδοση του 5ετούς κρατικού ομολόγου της Αιγύπτου είναι 18% του Πακιστάν είναι 12.80%. Η Ρωσία έχει βαθμολογία Βα1 σύμφωνα με τον οίκο Moody's, πέντε βαθμίδες υψηλότερη από την Ελλάδα και η τρέχουσα απόδοση του 5ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 8%. Η Πολωνία με 10! βαθμίδες καλύτερο rating (A2) από την Ελλάδα έχει τρέχουσα απόδοση 2.20% στο αντίστοιχο 5ετές κρατικό ομόλογο.
Πολλές τέτοιες συγκρίσεις αποδεικνύουν ότι Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ έχει εξαιρετικά ΧΑΜΗΛΟ yield για το ΡΙΣΚΟ που της αντιστοιχεί κάτω από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και δεδομένης της βαθμολογίας της πιστοληπτικής ικανότητας της. Τα επιχείρηματα ότι βρίσκεται εντός της Ευρωζώνης καθώς και η ύπαρξη του "μαξιλαριού" ρευστότητας δεν πείθουν τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Εαν ισχύει ότι οι αγορές ομολόγων είναι sophisticated και υπερτερούν στην ικανότητα προεξώφλησης σε σχέση με τις αγορές μετοχών, τότε η ερμηνεία είναι ότι έρχεται κάποια σημαντική θετική εξέλιξη.

www.worldenergynews.gr