Μόνο εάν ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στα senior και mezzanine ομόλογα των τραπεζών, ράλι στις μετοχές – Τα 4 επιχειρήματα των short

Μόνο εάν ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στα senior και mezzanine ομόλογα των τραπεζών, ράλι στις μετοχές – Τα 4 επιχειρήματα των short
Το ερώτημα λοιπόν είναι πως θα μπορούσε να υπάρξει ράλι στις τραπεζικές μετοχές, πειστικό και όχι αέρας εντυπώσεων όπως το τελευταίο διάστημα;
Οι μετοχές των τραπεζών στην Ελλάδα έχουν υποστεί βιβλική καταστροφή και το bankingnews αποδείχθηκε συνεπές τα 2,5 τελευταία χρόνια όταν σταθερά επέμενε ότι οι μετοχές των τραπεζών δεν είναι επενδύσιμες.
Έχει καταστεί αντιληπτό – χωρίς να παρασυρόμαστε από τις τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις στις τράπεζες – ότι η βασική στρατηγική των short επενδυτών έχει 100% επιβεβαιωθεί.
Το ερώτημα λοιπόν είναι πως θα μπορούσε να υπάρξει ράλι στις τραπεζικές μετοχές, πειστικό και όχι αέρας εντυπώσεων όπως το τελευταίο διάστημα;
Για να δοθεί πειστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναλυθούν τα βασικά επιχειρήματα των short και εάν αυτά υποστηρίζουν μπορούν να ανατραπούν.
Το να θεωρούν ορισμένοι ότι οι short είναι οι κακοί και οι όλοι οι άλλοι είναι οι καλοί είναι παιδικά επιχειρήματα άνευ σημασίας.
Που ποντάρουν οι short;
Τα βασικά τους επιχειρήματα είναι τα εξής
1)Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να φέρουν εμπροσθοβαρείς λύσεις μείωσης των NPEs και αυτό σημαίνει ανάγκη για νέα κεφάλαια άρα δυνητικό dilution των παλαιών μετόχων.
2)Οι τράπεζες θα εκδώσουν 3 ειδών ομόλογα στις τιτλοποιήσεις και στα σχέδια μείωσης των NPEs τα κύρια senior που θα κρατήσουν οι τράπεζες, τα mezzanine τα μεσαία ομόλογα που θα αγοράσουν οι ιδιώτες επενδυτές και τα junior bond αυτά που η αξία τους είναι μηδέν.
Το βασικό επιχείρημα των short είναι ότι τα senior bond τα ομόλογα που θα κρατήσουν οι τράπεζες θα εμφανίσουν σε βάθος χρόνου ζημίες που προφανώς θα επωμιστούν οι τράπεζες.
Είναι αντιληπτό ότι εάν έχουν ζημίες τα senior bond τα μεσαία mezzanine bond είναι καθαρή ζημία για τους ιδιώτες επενδυτές.
3)Οι short υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες στα σχέδια τους να προχωρήσουν στην εξυγίανση θα προσκρούσουν σε θεσμικά και νομικά εμπόδια π.χ. δεν θα εγκριθούν τα σχέδια για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή ότι η ελληνική κυβέρνηση π.χ. δεν θα εγκρίνει το σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank μαζί με το DTC κ.α.
4)Οι short επίσης ποντάρουν ότι λόγω της προεκλογικής περιόδου στην Ελλάδα που θα μπορούσε να φθάσει έως τον Οκτώβριο 2019 η κυβέρνηση δεν θα πάρει μέτρα υπέρ των τραπεζών και αυτό το σκηνικό θα έχει αρνητική επίδραση στις μετοχές.

Πως θα μπορούσε να υπάρξει ράλι στις τραπεζικές μετοχές;

Για να σημειωθεί ράλι δομικό, όχι πρόσκαιρο και κατασκευασμένο ράλι στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα με μεγάλη πειστικότητα.
Είναι αληθές ότι το APS ή Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια προσφέρει μηχανισμό εγγυήσεων για τα senior bond για τα κύρια ομόλογα των τραπεζών.
Τα κύρια ομόλογα δεν είναι κεφάλια, δεν επηρεάζουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Όμως όταν υπάρχει εγγύηση του δημοσίου ο κίνδυνος να εγγράψουν ζημίες τα senior bond είναι μηδενικές.
Άρα ένα από τα βασικά επιχειρήματα των short ότι τα κύρια – senior – ομόλογα θα υποστούν ζημίες στο μέλλον επιλύεται γιατί η εγγύηση του κράτους θα ισχύει έως την λήξη των ομολόγων.
Ως προς τα mezzanine που δεν αφορούν τις τράπεζες γιατί αυτά θα αγοραστούν από ιδιώτες επενδυτές για να μην υποστούν ζημίες θα πρέπει να έχουν διασφαλιστεί ισχυρά κίνητρα για τους δυνητικούς επενδυτές.
Δεν υπάρχει τρόπος να εξασφαλίσει μια τράπεζα ότι το mezzanine ομόλογα δεν θα καταγράψει ζημίες πέραν από το να προσπαθήσει να αποδείξει ότι είναι φερέγγυα τράπεζα.
Όμως το βασικό θέμα είναι τα senior bond γιατί αυτά θα διακρατήσουν οι ελληνικές τράπεζες.
Άρα το πρόγραμμα APS ή ιταλικό μοντέλο άπαξ και επιλύει – σε κάποιο βαθμό – και το ζήτημα των προμηθειών θα είναι στο 2,80% κάτω από το όριο του ελληνικού CDS στο 4,06% με όρους δολαρίου 3,70% με όρους ευρώ…μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τις τραπεζικές μετοχές να ανακάμψουν.
Αξίζει να αναφερθεί με πολύ εμφατικό τρόπο ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα βασικά επιχειρήματα των short οπότε ακόμη το ρίσκο παραμένει…

Υποσημείωση

Το bankingnews έχει αναφέρει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για επιθετικό σορτάρισμα προσεχώς στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, ωστόσο η πληροφορία θα φανεί εάν είναι ακριβής από τον χρόνο που θα κρατήσει το κερδοσκοπικό παίγνιο του έσχατου διαστήματος στις τραπεζικές μετοχές οι οποίες όντως έχουν διαλυθεί και βρίσκονται σε υποτιμημένη βάση…
Πρόσφατα το bankingnews παρουσίασε 3 βασικά κύματα που θα ακολουθήσουν οι τραπεζικές μετοχές με αποκορύφωμα τα stress tests του 2020.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr