ΕΒΙΚΕΝ: Κωλυσιεργεί η ΡΑΕ για την αντιστάθμιση της επιπλέον χρέωσης στη διανομή αερίου

ΕΒΙΚΕΝ: Κωλυσιεργεί η ΡΑΕ για την αντιστάθμιση της επιπλέον χρέωσης στη διανομή αερίου

Υπέρ της βιομηχανίας τάχθηκε η Κομισιόν, ζητώντας επανειλημμένα την λήψη απόφασης από τη ΡΑΕ και την οριστική επίλυση του ζητήματος

Στα χέρια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας βρίσκεται εδώ και μήνες, η οριστική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδρομική αντιστάθμιση της χρέωσης ύψους 4 ευρώ/MWh στη διανομή φυσικού αερίου που επεβλήθη από τον Αύγουστο του 2015 έως το Δεκέμβριο του 2016 στη βιομηχανία, προκαλώντας σημαντική οικονομική επιβάρυνση.
Η χρέωση αυτή εν συνεχεία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και η Κομισιόν έχει γνωμοδοτήσει πως η ΡΑΕ έχει την αρμοδιότητα να προχωρήσει στην αντιστάθμιση των επιπλέον ποσών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής η ΡΑΕ να έχει αναλάβει την παραμικρή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.
Μετά από δύο καταγγελίες της ΕΒΙΚΕΝ και τις επανειλημμένες οχλήσεις της Κομισιόν για την επίλυση του ζητήματος, η Ρυθμιστική Αρχή ακόμα δεν έχει λάβει τις αποφάσεις της.
Πρόκειται για μία υπόθεση, που ξεκίνησε το 2015 με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4336/2015, η οποία καθόρισε προσωρινή τιμή 4 ευρώ/MWh για τη χρέωση της βασικής δραστηριότητας διανομής φυσικού αερίου.
Μάλιστα ο νόμος προέβλεπε την οριζόντια εφαρμογή της χρέωσης για όλες τις κατηγορίες χρηστών των δικτύων διανομής φυσικού αερίου της χώρας, προκαλώντας τότε ένα σημαντικό έξτρα κόστος για τους βιομηχανικούς καταναλωτές αερίου.
Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε η νέα μόνιμη χρέωση που ήταν σημαντικά χαμηλότερη.
Ωστόσο, παρότι η ευρωπαϊκή οδηγία προέβλεπε την αντιστάθμιση σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής τιμής, η ΡΑΕ δεν προχώρησε σε σχετικό μέτρο.
Η  ΕΒΙΚΕΝ  κατέθεσε το 2016 δύο καταγγελίες στη DG Energy της Κομισιόν αλλά και στη ΡΑΕ, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε παραβίαση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας και ότι η ΡΑΕ είχε την υποχρέωση όταν εξέδωσε τα μόνιμα τιμολόγια και διαπίστωσε την τεράστια απόκλιση, μεταξύ των αρχικών, προσωρινών και οριζόντιων τιμολογίων των 4 ευρώ/MWh και των οριστικών τιμολογίων που τέθηκαν σε ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2016, να αποφασίσει αντισταθμιστικά μέτρα.
Μάλιστα η  Κομισιόν, όπως προκύπτει από επιστολές της, φαίνεται να συναινεί με την επιχειρηματολογία της ΕΒΙΚΕΝ και να επισημαίνει στη ΡΑΕ τις σχετικές της αρμοδιότητες.

Συμψηφισμό επιδιώκει η ΕΒΙΚΕΝ

Ας σημειωθεί ότι με την αντιστάθμιση, η  ΕΒΙΚΕΝ ουσιαστικά επιδιώκει να γίνει ένας συμψηφισμός του ποσού που προκύπτει από την απόκλιση μεταξύ της υψηλότερης προσωρινής χρέωσης των 4 ευρώ/MWh και της οριστικής (χαμηλότερης) χρέωσης με τρέχουσες και μελλοντικές χρεώσεις για τη χρήση του δικτύου.
Το τελικό ποσό για κάθε βιομηχανία είναι διαφορετικό, καθώς εξαρτάται από τους όγκους αερίου που κατανάλωσε κατά το κρίσιμο 16μηνο. 
Θα βαρύνει δε τις εταιρίες διανομής αερίου και κυρίως τη ΔΕΔΑ.  
Σε επιστολή της προς την ΡΑΕ, η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει ότι «για την πλειοψηφία των βιομηχανικών καταναλωτών, η προσωρινή τιμή των 4€/ΜWh εμφανίζει πολύ μεγάλη απόκλιση σε σχέση με την τιμή που καθορίστηκε από την Αρχή».
Με βάση το άρθρο 41 παρ. 10 της Οδηγίας 2009/73 που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα:
•    Καθορισμού των προσωρινών τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου
•    Λήψης των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων, όταν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ των προσωρινών και των οριστικών τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει σε σχετικό έγγραφό της ότι κατά την έγκριση των τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, η ΡΑΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια αντικατοπτρίζουν το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ διαφόρων κατηγοριών χρηστών.

Άρα και το προσωρινό τιμολόγιο χρήσης του δικτύου διανομής πρέπει να είναι αναλογικό και να μην εισάγει διακριτική μεταχείριση.
«Η ΡΑΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια να διαπιστώσει εάν υφίσταται απόκλιση μεταξύ των προσωρινών και των οριστικών τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και σε καταφατική περίπτωση να θεσπίσει κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίσει, ως έχει υποχρέωση, ότι η προσωρινή τιμή των 4 ευρώ/MWh συνάδει με την απαίτηση της αναλογικής και μη διακριτικής τιμολόγησης», υποστηρίζει η ΕΒΙΚΕΝ.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr