Ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δύο νέων προγραμμάτων του ΥΠΕΝ

Ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δύο νέων προγραμμάτων του ΥΠΕΝ

Η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 67,3 εκατ. ευρώ

Δράσεις για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν το ενεργειακό τους προφίλ, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ψύξη και θέρμανση μέσω ΑΠΕ, πρόκειται να προκηρύξει το ΥΠΕΝ μέσα στο Φεβρουάριο.
Η πρώτη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 64,06 εκατ. ευρώ με τη δημόσια δαπάνη στα 32,3 εκατ., έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, με παρεμβάσεις που καλύπτουν τον περιορισμό του αποτυπώματος τόσο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, όσο και των παραγωγικών διαδικασιών.
Οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί των προτάσεων θα κυμαίνονται από 20.000 ευρώ μέχρι και 600.000 ευρώ.
Έτσι, το πρόγραμμα καλύπτει μεταξύ άλλων τη «θωράκιση» του κτιριακού κελύφους (θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης) ή την αναβάθμιση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, μέσω της δράσης, θα μπορεί να γίνει αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας, τόσο για χρήση ψύξης - θέρμανσης χώρων, όσο και στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας).

Αξιοποίηση ΑΠΕ για ψύξη - θέρμανση

Η δεύτερη δράση θα έχει δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ, όπου ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ξεκινά από τα 20.000 ευρώ και φθάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Αφορά στην προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση.
Η χρηματοδότηση θα καλύπτει την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ, δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ.
Επίσης, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση, καθώς και εγκαταστάσεις συστημάτων ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας.
Πάντως, δεν θα είναι επιλέξιμες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr