Αυξάνει στα 2,90 ευρώ την τιμή στόχο της Ελλάκτωρ η Euroxx - Ισορροπημένο το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Αυξάνει στα 2,90 ευρώ την τιμή στόχο της Ελλάκτωρ η Euroxx - Ισορροπημένο το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Το νέο σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση των περιθωρίων, επιστροφή στην κερδοφορία και διανομή μερισμάτων
Στα 2,90 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως, αύξησε την τιμή στόχο του Ελλάκτωρα η Euroxx, διατηρώντας τη σύσταση για overweight, ήτοι για αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγορές, σταθερή.
Όπως αναφέρει η Euroxx, το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο την αλλαγή στις δομές, τις λειτουργίες και τη στρατηγική του ομίλου, επιβεβαιώνει την κεντρική στρατηγική εστίαση στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, τις ΑΠΕ και τη διαχείριση αποβλήτων.
Η Euroxx το κρίνει ισορροπημένο, αφού αντιμετωπίζει τις ελλείψεις του παρελθόντος και φιλοδοξεί να ευθυγραμμίσει την εταιρική διακυβέρνηση με τις καλύτερες πρακτικές.
Πιστεύει, δε, ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση των περιθωρίων, επιστροφή στην κερδοφορία και διανομή μερισμάτων.
Σε γενικές γραμμές θα καταφέρει να μεταμορφώσει τον Ελλάκτωρα και να ξεκλειδώσει την αξία των μετόχων.
Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, η Ελλάκτωρ ξεκίνησε την 28η Δεκεμβρίου 2018 την προτεινόμενη απορρόφηση της δεύτερης μεγαλύτερης εγχώριας εταιρείας Ελετεχ Άνεμος.
Συνολικά, η Euroxx θεωρεί ότι η συμφωνία είναι θετική για τον όμιλο, καθώς α) απλοποιεί τη δομή των ομίλων και βελτιστοποιεί την κατανομή κεφαλαίου, β) αποφέρει σημαντικές λειτουργικές, οικονομικές και φορολογικές συνέργειες και γ) ενισχύει την αξία και το EPS ακόμη και από το 2019.
Επιπλέον, η συμφωνία αποτελεί καλό παράδειγμα των σημαντικών δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης της Ελλάκτωρ.
Κατά την άποψή της, η ποικιλία δραστηριοτήτων της Ελλάκτωρ προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό προβλέψιμων ταμειακών ροών από παραχωρήσεις και ΑΠΕ, συμπληρώνοντας τις πιο κυκλικές κατασκευές και μειώνοντας αποτελεσματικά το προφίλ κινδύνου του ομίλου.
Επιπλέον, μέσω της απορρόφησης της ταχέως αναπτυσσόμενης ΕΛΤΕΧ Άνεμος, ο Ελλάκτωρ λαμβάνει καλύτερη θέση για την κερδοφόρα ελληνική αγορά των ΑΠΕ.
Τέλος, ως ο μεγαλύτερος κάτοχος παραχωρήσεων στην Ελλάδα, η Ελλάκτωρ πρέπει να είναι βασικός δικαιούχος της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης και της πτώσης των αποδόσεων των ομολόγων.
 
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr