Σε άλλο επίπεδο η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας - Περιορισμός των εξόδων δια μέσου της... «φωτογραφίας»

Σε άλλο επίπεδο η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας - Περιορισμός των εξόδων δια μέσου της... «φωτογραφίας»
Η θερμογράφηση γίνεται με ειδικά μηχανήματα, τις λεγόμενες θερμοκάμερες, οι οποίες καταγράφουν ακόμη και τις ελάχιστες διαφορές θερμοκρασίας στο ακίνητο και τις απεικονίζουν σε μια φωτογραφία με χρωματική απόδοση (μπλε χρώμα = ψυχρό, κόκκινο χρώμα = θερμό) που επιτρέπει την «ανάγνωση» τους
Μια εικόνα μπορεί – όπως λένε – να αξίζει όσες χίλιες λέξεις, όμως όταν πρόκειται για την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας μας μια εικόνα θερμογράφησης μπορεί παράλληλα να αξίζει και αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Και αυτό καθώς η θερμογραφία, η εικόνα δηλαδή που προκύπτει από την υπέρυθρη φωτογράφιση ενός ακινήτου, μας βοηθά να εντοπίσουμε και εν συνεχεία να επιλύσουμε όλα εκείνα τα προβλήματα που σχετίζονται με την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, η οποία αυξάνει σημαντικά το κόστος για τον κλιματισμό – δροσισμό και τη θέρμανση.  
Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η μέθοδος της θερμογράφησης συμβάλει στον ακριβή προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας και κατ’ επέκταση στη μείωση έως και 40% της δαπάνης για τη χρήση ενέργειας.  
Η εξοικονόμηση ενέργειας «συνοδεύεται» μάλιστα και από την βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης εντός του ακινήτου, αλλά και από την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την υγρασία που ως γνωστόν ευθύνεται για τη δημιουργία ανθυγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης.
Η θερμογράφηση γίνεται με ειδικά μηχανήματα, τις λεγόμενες θερμοκάμερες, οι οποίες καταγράφουν ακόμη και τις ελάχιστες διαφορές θερμοκρασίας στο ακίνητο και τις απεικονίζουν σε μια φωτογραφία με χρωματική απόδοση (μπλε χρώμα = ψυχρό, κόκκινο χρώμα = θερμό) που επιτρέπει την «ανάγνωση» τους.
Βάσει αυτής της φωτογραφίας - εικόνας, είναι πολύ εύκολο πλέον να προσδιοριστούν τα προβλήματα που περιορίζουν την ενεργειακή απόδοση μιας κατοικίας και τα οποία είναι αδύνατον να εντοπιστούν με γυμνό μάτι.
Έτσι, γίνονται αντιληπτές οι «προβληματικές» περιοχές ενός σπιτιού (π.χ. μόνωση, κουφώματα, φέρον οργανισμός κτλ) που ευθύνονται για την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση για το αυξημένο λειτουργικό κόστος του ακινήτου.
Πότε, όμως, πρέπει ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου να προβεί στη θερμογράφησή του;
Σύμφωνα με τους ειδικούς, καλό είναι αυτό να γίνεται όταν οι λογαριασμοί ρεύματος, πετρελαίου ή υγραερίου είναι σχετικά υψηλοί, όταν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας και μούχλας, καθώς και στην περίπτωση που υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές από δωμάτιο σε δωμάτιο.
Επίσης, σκόπιμο είναι να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος πριν από μία ανακαίνιση που περιλαμβάνει τεχνικές ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου, πριν την αλλαγή κουφωμάτων και συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού ή προτού γίνει εγκατάσταση θερμομόνωσης ή ενός νέου συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Εντοπισμός ενεργειακών απωλειών

Μέσω της θερμογράφησης εντοπίζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συμβάλουν στην υπερκατανάλωση ενέργειας σε μια κατοικία ή σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο, κάτι που αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και εν συνεχεία τη διασφάλιση συνθηκών εξοικονόμησης ενέργειας.  
Ειδικότερα, με τη χρήση της θερμοκάμερας μπορεί κάποιος να διαπιστώσει εύκολα και με ακρίβεια:
•    Τις ενεργειακές απώλειες που εμφανίζει γενικά το ακίνητο
•    Την τοποθεσία και τον αριθμό των διαρροών αέρα που υπάρχουν στο σπίτι
•    Τις διαρροές στους αγωγούς
•    Την αποτελεσματικότητα της μόνωσης που υπάρχει στους τοίχους, αλλά και στην οροφή
•    Την ύπαρξη προβλημάτων υγρασίας και μούχλα
•    Τα πιθανά προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης, του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και του κλιματισμού
•    Την ύπαρξη θερμογεφυρών που συμβάλουν στις θερμικές απώλειες  
•    Τυχόν προβλήματα στεγανότητας και μόνωσης στα παράθυρα και τις πόρτες του ακινήτου
•    Την ύπαρξη προβλημάτων στα ηλεκτρολογικά συστήματα, στις καλωδιώσεις και στους ηλεκτρολογικούς πίνακες
•    Τον εντοπισμό της διείσδυσης νερού σε επίπεδες στέγες
Επιπλέον, η μελέτη της θερμογραφίας από τους εξειδικευμένους μηχανικούς (ενεργειακούς επιθεωρητές, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς) οδηγεί σε μια αντικειμενική εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας που θα πετύχει ο ιδιοκτήτης της κατοικίας εφόσον φυσικά προβεί σε επισκευή των φθορών – αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.


Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η θερμογραφία «αποκαλύπτει» με ακρίβεια τις αιτίες που αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των απολύτως ενδεικνυόμενων παρεμβάσεων και κατά συνέπεια αποτρέπει λανθασμένες ενέργειες «θεραπείας» τους που μπορεί να επιβαρύνουν με άσκοπες και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα δαπάνες τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

«Σύμβουλος» για υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές

Η μέθοδος της θερμογράφησης, εκτός του ότι βοηθά ουσιαστικά στην δρομολόγηση της ενεργειακής αναβάθμισης ενός ακινήτου και του γεγονότος πως αποτελεί τμήμα της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για αρκετές ακόμη περιπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμεύει:
    Στη διαπίστωση της ποιότητας κατασκευής από ενεργειακής άποψης και της ενσωμάτωσης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε ακίνητα που πρόκειται να πουληθούν. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να εξακριβώσει αν το σπίτι που σχεδιάζει να αποκτήσει – ιδίως εάν αυτό είναι νεόδμητο – διαθέτει καλή μόνωση, υψηλής ποιότητας κουφώματα που είναι σωστά τοποθετημένα, αποδοτικά συστήματα θέρμανσης κτλ. Με τον τρόπο αυτό προφυλάσσεται από επιπρόσθετα έξοδα που ενδεχομένως θα αναγκαστεί να κάνει στο μέλλον για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου του.  
•    Στον έλεγχο της ενεργειακής «συμπεριφοράς» της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου που σκοπεύει κάποιος να ενοικιάσει. Ο υποψήφιος ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν το ακίνητο που τον ενδιαφέρει είναι μια καλή επιλογή σε σχέση με την ενεργειακή του απόδοση. Η έγκαιρη διαπίστωση της κατάστασης του ακινήτου σε ότι έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας, γλυτώνει τον ενοικιαστή από υψηλά λειτουργικά έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
•    Στη διευκόλυνση της ανακαίνισης ενός ακινήτου. Με τη βοήθεια της θερμογραφίας γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός τυχόν κρυμμένων σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πριν από τις εργασίες ανακαίνισης. Έτσι, αποφεύγονται φθορές ή ακόμη και καταστροφές σωληνώσεων και ηλεκτρικών καλωδίων που αν συμβούν έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση του κόστους των εργασιών όσο και την επιμήκυνση του χρόνου αποπεράτωσής του έργου.
•    Στον εντοπισμό προβλημάτων στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην υδραυλική εγκατάσταση, η θερμογραφία μπορεί να ανιχνεύσει τυχόν μπλοκαρισμένες ή σπασμένες σωληνώσεις. Μάλιστα, ο προσδιορισμός του προβλήματος γίνεται με απόλυτη ακρίβεια όσον αφορά στο σημείο του σωλήνα, ακόμη κι αν αυτός βρίσκεται κάτω από το δάπεδο ή μέσα στον τοίχο. Έτσι, αποφεύγονται εκτεταμένες εργασίες για τον εντοπισμό της ζημιάς, κάτι που προσθέτει με έξοδα το νοικοκυριό.

Προσιτό κόστος

Υπηρεσίες θερμογράφησης παρέχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές και εξειδικευμένες επιχειρήσεις (μετρήσεων, μονώσεων, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες κτλ) με κόστος που είναι προσιτό και σε κάθε περίπτωση πολύ χαμηλότερο από εκείνο που ίσως επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου για άσκοπες εργασίες.
Η σχετική δαπάνη κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 80 και 100 ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των λήψεων που κάνει η θερμοκάμερα.
Επισημαίνεται, επίσης, πως ο ενδιαφερόμενος καλό είναι να επιλέξει εκείνον που θα κάνει τη θερμογράφηση με κριτήριο την εμπειρία που έχει στο συγκεκριμένο τομέα και να του ζητήσει να εξηγήσει με λεπτομέρειες την ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου του και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής του απόδοσης.

www.worldenergynews.gr