Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών έφτασε το μερίδιο φυσικού αερίου της Τουρκίας το 2018

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών έφτασε το μερίδιο φυσικού αερίου της Τουρκίας το 2018
Το μερίδιο του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 33% το 2017, αλλά αυτό αυξήθηκε σε 38% το 2018 με όγκο 111,82 GWh
Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών έφτασε το μερίδιο φυσικού αερίου της Τουρκίας, καθώς το 2018 έφτασε στο 30,66% παράγοντας 90,87 GWh, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Η τελευταία φορά που το μερίδιο του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν τόσο χαμηλό ήταν το 1999 στο 31,2%, ενώ το 2016 παρουσίασε επίσης χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο 32,5%.
Ο υψηλότερος όγκος φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, ενώ ο χαμηλότερος όγκος ήταν τον περασμένο Μάιο.
Το μερίδιο του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 33% το 2017, αλλά αυτό αυξήθηκε σε 38% το 2018 με όγκο 111,82 GWh.
Το μερίδιο παραγωγής από τον άνεμο αυξήθηκε επίσης από 6% σε 6,75%, δηλαδή 19,76 GWh.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές πηγές ανήλθε σε 59,72 GWh με μερίδιο 20,32%.
Οι πηγές γεωθερμικής ηλιακής ενέργειας, καυσίμου και βιοενέργειας παρήγαγαν το υπόλοιπο 4% της ηλεκτρικής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr