Πώληση ανανεώσιμων περιουσιακών στοιχείων της Enel στη Βραζιλία

Πώληση ανανεώσιμων περιουσιακών στοιχείων της Enel στη Βραζιλία
Το συνολικό τίμημα συναλλαγής, το οποίο πρέπει να καταβληθεί κατά το κλείσιμο και το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, ισούται με την αξία της επιχείρησης και ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ
Η Enel, μέσω της θυγατρικής της Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda., υπέγραψε συμφωνίες με την κινεζική εταιρεία CGN Energy International Holdings Co. Limited (CGNEI) για την πώληση τριών πλήρως λειτουργικών ανανεώσιμων έργων συνολικής ισχύος 540 MW.
Ειδικότερα, τα τρία περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν δύο ηλιακές εγκαταστάσεις και ένα αιολικό πάρκο. Η ηλιακή εγκατάσταση Nova Olinda 292 MW βρίσκεται στη βορειοανατολική πολιτεία της Βραζιλίας Piaui και η ηλιακή εγκατάσταση Lapa των 158 MW βρίσκεται στη βορειοανατολική πολιτεία της Bahia. Το αιολικό πάρκο 90 MW της Cristalandia βρίσκεται επίσης στη Bahia.
Το συνολικό τίμημα συναλλαγής, το οποίο πρέπει να καταβληθεί κατά το κλείσιμο και το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, ισούται με την αξία της επιχείρησης και ανέρχεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2019-2021 του Συγκροτήματος, η συναλλαγή αυτή στοχεύει στη μεγιστοποίηση και επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας μέσω της περιστροφής περιουσιακών στοιχείων για την ελευθέρωση πόρων που μπορούν να επενδυθούν σε νέα έργα, ενώ η Enel θα συνεχίσει τις δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης των πωληθέντων περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, και οι τρεις μονάδες έχουν συμφωνίες μακροπρόθεσμης αγοράς ενέργειας (PPAs).

www.worldenergynews.gr