Ελλάκτωρ: Στο 2,47% υποχώρησε το ποσοτό του Δ. Κούτρα

Ελλάκτωρ: Στο 2,47% υποχώρησε το ποσοτό του Δ. Κούτρα
Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, κατέρχεται του ορίου 5,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007, ενημέρωση που έλαβε  στις 11/01/2019  από υπόχρεο μέτοχο ως ακολούθως:
Ο κ. Δημήτριος Κούτρας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,  συνεπεία πώλησης, ως εξής:
Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 10/01/2019
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 2,62%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 5.730.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 3,24%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Δ. Κούτρα εταιρείας, ADAMAS SECURITIES LTD.
Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ήταν 5,86% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.370.590 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 2,47%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Δ. Κούτρα εταιρείας, ADAMAS SECURITIES LTD.
Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, κατέρχεται του ορίου 5,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr