Τέρνα Ενεργειακή: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου

Τέρνα Ενεργειακή: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου
Από την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019  οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 3ου τοκομεριδίου
H ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 23.07.2018 έως 21.01.2019 είναι η Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τους όρους του από 21.07.2017 «ΚΟΔ» έκδοσης της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ».
Διευκρινίζεται ότι, από την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 3ου τοκομεριδίου.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.167.833,33 ευρώ, ήτοι ποσό 19,4638888889 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,85% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 60.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr