Χορηγήθηκε από το ΥΠΕΝ η έγκριση λειτουργίας για την 3η δεξαμενή της Ρεβυθούσας στον ΔΕΣΦΑ

Χορηγήθηκε από το ΥΠΕΝ η έγκριση λειτουργίας για την 3η δεξαμενή της Ρεβυθούσας στον ΔΕΣΦΑ
Στην σχετική υπουργική απόφαση, όπως αυτή αναρτήθηκε στη Διαύγεια γίνεται αναφορά στους όρους και περιορισμούς που καλείται να πληρεί η λειτουργία της Δεξαμενής
Την χορήγηση στον ΔΕΣΦΑ έγκρισης λειτουργίας, αόριστης χρονικής διάρκειας αποφάσισε το ΥΠΕΝ για την 3η δεξαμενή ΥΦΑ και του Υποσταθμού των Ηλεκτρολογικών της Εγκαταστάσεων για τη 2η Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υ.Φ.Α στη Ρεβυθούσα.
Στην σχετική υπουργική απόφαση, όπως αυτή αναρτήθηκε στη Διαύγεια γίνεται αναφορά στους όρους και περιορισμούς που καλείται να πληρεί η λειτουργία της Δεξαμενής.
Τέτοιοι είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, η τήρηση των εκάστοτε εν ισχύ αστυνομικών και υγειονομικών διατάξεων, η τήρηση των όρων ασφαλείας όπως επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα.
 
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά
www.worldenergynews.gr