Περιθώριο ανόδου 188% βλέπει για την Πειραιώς η Deutsche Bank - Αγορά για Alpha Bank και Εθνική

Περιθώριο ανόδου 188% βλέπει για την Πειραιώς η Deutsche Bank - Αγορά για Alpha Bank και Εθνική
Buy (αγορά) συστήνει για τις μετοχές της Alpha Bank και της Εθνική η Deutsche Bank και hold (διακράτηση) για την Τρ. Πειραιώς, εκτιμώντας ότι τα περιθώρια ανόδου είναι τα υψηλότερα στις υπό κάλυψη τράπεζες της Ευρώπης.
Ειδικότερα, για την Alpha Bank η Deutsche Bank δίνει τιμή στόχο στα 2 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 82%, για την Εθνική η τιμή στόχος είναι στα 2,7 ευρώ με περιθώριο 154% και για την Πειραιώς η τιμή στόχος είναι στα 2,2 ευρώ με περιθώριο ανόδου 188%!.


Η γερμανική τράπεζα βλέπει επίσης μείωση του δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (Price: Tangible Book).
Για την Alpha Bank βλέπει τον δείκτη (P/TBV) στο 0,21 έως το 2020, για την Εθνική στο 0,18 και για την Πειραιώς μόλις στο 0,06.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι όσο μικρότερη είναι η σχέση της χρηματιστηριακής προς τη λογιστική τιμή μιας μετοχής, η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη και ενδεχομένως καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr