ΔΕΣΦΑ: Πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος για το μήνα Ιανουάριο 2019

ΔΕΣΦΑ: Πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος για το μήνα Ιανουάριο 2019
Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Ιανουάριο 2019
Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Ιανουάριο 2019 με την επιφύλαξη τυχόν εκδοθησομένων αποφάσεων της ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου Δ.5 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος για το Μήνα Ιανουάριο 2019
www.worldenergynews.gr