ΔΕΣΦΑ: O Nicola Battilana νέος Διευθύνων Σύμβουλος - Αποχωρεί ο Σωτήριος Νίκας από Πρόεδρος και CEO

ΔΕΣΦΑ: O Nicola Battilana νέος Διευθύνων Σύμβουλος - Αποχωρεί ο Σωτήριος Νίκας από Πρόεδρος και CEO
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Nicola Battilana, με πολύχρονη εμπειρία πάνω από 20 χρόνια, έχει υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις της εταιρείας SNAM και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μεταφοράς αερίου
Ο κ. Σωτήριος Νίκας, συμπληρώνοντας 25 έτη θητείας στον Διαχειριστή, αποχώρησε στις 20/12 από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ. Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Nicola Battilana από την SENFLUGA, τη νέα εταιρεία η οποία εκπροσωπεί την κοινοπραξία των εταιρειών SNAM, FLUXYS και ENAGAS, οι οποίες κατέχουν πλέον το 66% του Διαχειριστή.
Ο κ. Σωτήριος Νίκας ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τον Απρίλιο του 2016, ενώ έχει εργαστεί στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για περισσότερα από 25 χρόνια.
Σε μια μεταβατική περίοδο, με διαρκώς καινούριες προκλήσεις για τον ΔΕΣΦΑ, η επιτυχημένη πορεία του κ. Νίκα επικεντρώθηκε πρωτίστως στην υλοποίηση μιας σειράς έργων για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου.
Ο ΔΕΣΦΑ ευχαριστεί τον κ. Νίκα για την επιτυχή επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.
Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Nicola Battilana, με πολύχρονη εμπειρία πάνω από 20 χρόνια, έχει υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις της εταιρείας SNAM και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς μεταφοράς αερίου.
Ο κ. Nicola Battilana ευχαρίστησε τον κ. Νίκα για την άψογη και επαγγελματική συνεργασία που είχαν καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ από την κοινοπραξία.
Ο ΔΕΣΦΑ περνά πλέον σε μια νέα εποχή, ενδυναμώνοντας τη θέση του στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τη διαφοροποίηση των προμηθειών και το άνοιγμα νέων δρόμων για το φυσικό αέριο έχοντας ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης ως κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

www.worldenergynews.gr