Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη σύμβαση δημοσίου και Energean Oil - Κατάργηση ΠΧΕΦΕΛ, μείωση βιομηχανικού ΕΤΜΕΑΡ

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη σύμβαση δημοσίου και Energean Oil - Κατάργηση ΠΧΕΦΕΛ, μείωση βιομηχανικού ΕΤΜΕΑΡ

Μέσω του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ειδικών δράσεων στήριξης της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο για τις περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης που πλήττονται

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα συζητηθεί τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανανέωση για δύο + ένα χρόνια της σύμβασης μεταξύ δημοσίου και των ENERGEAN και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL, το οποίο περιλαμβάνει επίσης σειρά ρυθμίσεων όπως η κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου του 2019 του ΠΧΕΦΕΛ, του τέλους λιγνίτη, αλλά και τη μείωση του βιομηχανικού ΕΤΜΕΑΡ.  
Συγκεκριμένα θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις».

Η ανανέωση της σύμβασης αφορά την εκμετάλλευση του προς εξάντληση κοιτάσματος φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή Νότια Καβάλα.

Το συγκεκριμένο κοίτασμα σχεδιάζεται να μετατραπεί σε υπόγεια "φυσική" αποθήκη φυσικού αερίου και όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το ΤΑΙΠΕΔ - το οποίο έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου - προτίθεται να προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού. 
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και σειρά ρυθμίσεων που έχουν προαναγγελθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθακη μεταξύ των οποίων η κατάργηση του ειδικού τέλους λιγνίτη που επιβαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Δηλαδή τη ΔΕΗ. Μέσω αυτής της ρύθμισης η ΔΕΗ εκτιμάται ότι οφεληθεί με περίπου 30 εκατ ετησίως,
Επίσης καταργείται η χρέωση προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Η κατάργηση αυτή θα συμβάλλει επίσης στη ρευστότητα της ΔΕΗ, η οποία εκτιμάται ότι το 2018 επιβαρύνθηκε με 220 εκατ ευρώ.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη ότι, από 1η Ιανουαρίου 2019, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σχήμα χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ (χρέωση υπέρ των ΑΠΕ) το οποίο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία.
Ακόμη, μέσω του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ειδικών δράσεων στήριξης της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο για τις περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης που πλήττονται.
Τέλος, συστήνονται ειδικές επιτροπές για τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους 1% που πληρώνεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ στους οικιακουλς καταναλωτές των οικιών δήμων.


Αναλυτικά
 

Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον και κατά το άρθρο 109 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6 μέχρι την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21.00΄.

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10904051.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10904066.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10903957.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10903959.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10904082.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10904067.pdf

www.worldenergynews.grworldenergynews.gr