Οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς ΑΠΕ - Ακυρώθηκε εκείνος για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά

Οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς ΑΠΕ - Ακυρώθηκε εκείνος για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά

Για την κατηγορία ΙΙ θα προκηρυχθεί νέα ανταγωνιστική διαδικασία μέσα στον Ιανουάριο

Την ακύρωση του διαγωνισμού για τα μεγάλα φωτοβολταϊκά λόγω έλλειψης ανταγωνισμού και τους οριστικούς καταλόγους επιτυχόντων ΑΠΕ ανακοίνωσε σήμερα 14/12/2018 η ΡΑΕ.
Συγκεκριμένα η απόφαση της ΡΑΕ  που δημοσιεύεται στη διαύγεια αναφέρει ότι:
α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4/2018και 6/2018 Προκηρύξεις για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα και επί των υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1026/2018 Απόφασης ΡΑΕ, «Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018).
β) Έκδοση των αποτελεσμάτων των δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 4/2018και 6/2018 Προκηρύξεις για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙΙ αντίστοιχα.
γ) Ματαίωση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2018 Προκήρυξη για την Κατηγορία ΙΙ.
Όπως αναφέρει η Αρχή, στην κατηγορία ΙΙ για την οποία θα προκηρυχθεί νέα ανταγωνιστική διαδικασία μέσα στον Ιανουάριο η δημοπρατούμενη ισχύς ήταν 86,47 μεγαβάτ. Η συνολική ισχύς όλων των συμμετεχόντων ήταν 151,32 μεγαβάτ και η ισχύς των 13 έργων της SPES Solaris και των 2 έργων της εταιρείας SPES SOLARIS ΤΡΙΑ AE που ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ στην ηλεκτρονική δημοπρασία λόγω μη υποβολής προσφοράς ήταν 65,33 μεγαβάτ.
Η ΡΑΕ έκρινε με βάση τα παραπάνω ότι ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ως προς την κατηγορία αυτή και κατ' επέκταση προχώρησε σε ματαίωση της διαδικασίας.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της ΡΑΕ


worldenergynews.gr