Ικανοποίηση ΓΕΝΟΠ για τις αποφάσεις του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων

Ικανοποίηση ΓΕΝΟΠ για τις αποφάσεις του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ αναμένει την άμεση υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, θεωρώντας τες βέλτιστες πρακτικές των σύγχρονων Επιχειρήσεων
Την ικανοποίησή της εκφράζει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ του ΑΔΜΗΕ. Α.Ε που σχετίζονται με «την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος των εργαζομένων».
Πιο συγκεκριμένα:

1. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 29 Αυγούστου 2018 αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση της από 20.06.2017 Shareholders Agreement (συμφωνία μετόχων ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., STATE GRID EUROPE LIMITED, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Ελληνικό Δημόσιο) και αφορά τα Δικαιώματα των Εργαζομένων στο άρθρο 17 παράγραφος 1 & 2.
Με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις διασφαλίζονται απολύτως τα δικαιώματα των εργαζομένων και απαγορεύεται ρητά στην Εταιρεία να προβεί σε απολύσεις πριν την θεμελίωση ΠΛΗΡΟΥΣ συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
2. Την από 28.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία χορηγούνται στους εργαζόμενους παροχές σε είδος που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την επίτευξη των στόχων.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ αναμένει την άμεση υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, θεωρώντας τες βέλτιστες πρακτικές των σύγχρονων Επιχειρήσεων.

www.worldenergynews.gr