Από τις ΑΠΕ το 3% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τυνησίας

Από τις ΑΠΕ το 3% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Τυνησίας
Από το 2017 ξεκίνησε σειρά διεθνών διαγωνισμών για την υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων με την παραγωγή 1.000 μεγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προέρχεται το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Τυνησία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τυνησιακής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ATEE) Nafaa Bakari.
Πρόκειται για μια σειρά παρατηρήσεων που έκανε κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ που επικεντρωνόταν στις ΑΠΕ, την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή υποδομή.
Σύμφωνα με τον Bakari, η Τυνησία ήταν σε θέση να κάνει τα πρώτα βήματα προς την ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα. «Ελπίζουμε να φτάσουμε το 20% μέχρι το 2020 και το 22% μέχρι το 2030», είπε.
Από το 2017 ξεκίνησε σειρά διεθνών διαγωνισμών για την υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων με την παραγωγή 1.000 μεγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 500 μεγαβάτ από την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια και 500 μεγαβάτ από την αιολική ενέργεια.
Όμως, όλες οι φιλοδοξίες προκύπτουν σε μια μη ευνοϊκή κατάσταση, που επιδεινώνεται από το ενεργειακό έλλειμμα στην Τυνησία, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει σοβαρά το εμπορικό ισοζύγιο και την οικονομία της χώρας.
Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, το ενεργειακό έλλειμμα της Τυνησίας αντιπροσώπευε το 32,4% του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.

www.worldenergynews.gr