Έρευνα ΕΚΠΟΙΖΩ: Τα μισά νοικοκυριά της χώρας αδυνατούν να πληρώσουν την ΔΕΗ

Έρευνα ΕΚΠΟΙΖΩ: Τα μισά νοικοκυριά της χώρας αδυνατούν να πληρώσουν την ΔΕΗ
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή και αποτύπωση της συμπεριφοράς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας
Σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα καταλήγει έρευνα που πραγματοποίησε το “ΕΚΠΟΙΖΩ” αναφορικά με την αγορά ηλεκτρισμού.
Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, 32 ερωτήσεων, μέσω της ιστοσελίδας και στο χώρο της ΕΚΠΟΙΖΩ στην οποία συμμετείχαν 881 άτομα.
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή και αποτύπωση της συμπεριφοράς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, η βασική αιτία μη αλλαγής προμηθευτή είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές.
Παράλληλα, εντοπίζεται έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών  ως προς την περιβαλλοντική συνείδηση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και δυσκολίες ως προς την ανάγνωση και κατανόηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και τους όρους των συμβάσεων.
Επιπλέον, παρατηρείται ενεργειακή φτώχεια από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων καθώς δαπανούν πάνω από το 10% του εισοδήματός τους. Η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος ως μοναδικού μέσου θέρμανσης  δηλώνει  την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, όπως επισημαίνει το ΕΚΠΟΙΖΩ.
Όπως επίσης επισημαίνεται, υπάρχει αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και διακοπή παροχής, ενώ οι καταναλωτές επισήμαναν την ανάγκη κατάργησης  κάποιων από τις ρυθμιζόμενες   χρεώσεις και απόσχιση των χρεώσεων υπέρ τρίτων.
Τέλος, ζητήθηκε ενθάρρυνση των πολιτών πρωτίστως με οικονομικά κίνητρα  για την παραγωγή και προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο (αυτοπαραγωγή) και την ενθάρρυνση του επιχειρείν (ενεργειακές κοινότητες), ώστε οι καταναλωτές να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής καθαρής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr