Χορήγηση δανείου 265 εκατ. δολ. της EBRD στην Ιορδανία για την ενίσχυση των ΑΠΕ

Χορήγηση δανείου 265 εκατ. δολ. της EBRD στην Ιορδανία για την ενίσχυση των ΑΠΕ
Η κυβέρνηση της Ιορδανίας, η NEPCO και η EBRD έχουν συμφωνήσει επίσης για ένα «φιλόδοξο» μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θα ενδυναμώσει τη διακυβέρνηση και τις επιχειρήσεις της NEPCO
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) θα χορηγήσει δάνειο ύψους 265 εκατομμυρίων δολαρίων στην Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας (NEPCO) της Ιορδανίας για την ενίσχυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα.
«Το δάνειο θα ενδυναμώσει τον ισολογισμό της NEPCO μέσω της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου χρέους και θα χρηματοδοτήσει ζωτικά απαιτούμενες επενδύσεις για τη βελτίωση της ικανότητας του δικτύου να απορροφήσει και να διαχειριστεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η κυβέρνηση της Ιορδανίας, η NEPCO και η EBRD έχουν συμφωνήσει επίσης για ένα «φιλόδοξο» μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θα ενδυναμώσει τη διακυβέρνηση και τις επιχειρήσεις της NEPCO.
«Η κατασκευή νέων υποσταθμών, τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης του δικτύου και η υποδομή μεταφοράς θα βελτιώσουν την ενσωμάτωση της πράσινης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε η τράπεζα, προσθέτοντας ότι: «Ως αποτέλεσμα, η ηλιακή ενέργεια που παράγεται στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας θα μπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο και να κατευθύνεται προς περιοχές με μεγάλη ζήτηση, όπως η πρωτεύουσα Αμμάν».
Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Ιορδανία το 2012, η EBRD ​​ έχει παράσχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 40 έργα, συμπεριλαμβανομένων δάνεια άνω των 466 εκατομμυρίων δολαρίων σε 12 έργα στον ενεργειακό και ενεργειακό τομέα της χώρας.

www.worldenergynews.gr