ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. - Πρόεδρος ο Εμ. Παναγιωτάκης

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. - Πρόεδρος ο Εμ. Παναγιωτάκης
O Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018.

Όπως ανακοίνωσε η κατά 100% θυγατρική της εταιρείας ΔΕΗ, το Δ.Σ.συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, 
-Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
-Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος,
-Φώτιος Βρότσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
-Χρυσόστομος Χρηστίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος,
-Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος,
-Θεόδωρος Καλαϊτζής, Μέλος,
-Σωτήριος Μπούζας, Μέλος,
-Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.

www.worldenergynews.gr