ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 77% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου 2018

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 77% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου 2018
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2018, οπότε εξοφλούνται επιπλέον 1.530 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 10.050,80 € (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).

www.worldenergynews.gr