ΔΕΗ: Μετά την αναβάθμιση από την Standard & Poor’s, προετοιμάζεται η επιστροφή στις αγορές

ΔΕΗ: Μετά την αναβάθμιση από την  Standard & Poor’s, προετοιμάζεται η επιστροφή στις αγορές

Η S&P τονίζει επίσης στην έκθεσή της ότι η αναβάθμιση έλαβε υπόψη της και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών στην Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της ΔΕΗ για έξοδο στις αγορές μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την Standard & Poor’s κατά μία βαθμίδα από CCC σε CCC+.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιχείρησης:

Η ΔΕΗ Α.Ε. εκφράζει την ικανοποίηση της για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την Standard & Poor’s κατά μία βαθμίδα από CCC σε CCC+ με ταυτόχρονη αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) από αρνητικές σε θετικές.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, η αναβάθμιση αυτή αντανακλά κυρίως την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών αλλά και την θετική αξιολόγηση των δράσεων της εταιρείας για βελτίωση της εισπραξιμότητας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφάλειες. Η S&P τονίζει επίσης στην έκθεσή της ότι η αναβάθμιση έλαβε υπόψη της και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών στην Ελλάδα.

Η αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές που σχεδιάζεται. Οι προσπάθειες και οι δράσεις της επιχείρησης, με τις οποίες εκτός των άλλων θα προκύψει περαιτέρω αναβάθμιση, είναι σε πλήρη εξέλιξη.
 

www.worldenergynews.gr