Τα νερά διχάζουν ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς, ΔΕΗ, ΡΑΕ - Απορρίπτει ο ΕΣΑΗ τον τρόπο ορισμού της χονδρικής τιμής ρεύματος

Τα νερά διχάζουν ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς, ΔΕΗ, ΡΑΕ -  Απορρίπτει ο ΕΣΑΗ τον τρόπο ορισμού της χονδρικής τιμής ρεύματος

Η προτεινόμενη μεθοδολογία, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ, δεν πρόκειται να θεραπεύσει τη στρέβλωση του de facto ορίου τιμής

Στο προσκήνιο επανέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών και της ΔΕΗ για το ρόλο των υδροηλεκτρικών στη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.
Αφορμή η διαβούλευση που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού της μέγιστης διαθεσιμότητας των υδροηλεκτρικών μονάδων.
Η διαβούλευση της ΡΑΕ έγινε στη βάση σχετικής εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, η οποία ωστόσο απορρίπτεται πλήρως από τον Σύνδεσμο των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος των υδροηλεκτρικών μονάδων, που ως γνωστόν κατέχει μόνο η ΔΕΗ, αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο πλευρών εδώ και αρκετά χρόνια.
Το 2008, η ΡΑΕ είχε διεξάγει αντίστοιχη διαβούλευση χωρίς έκτοτε να έχει ληφθεί κανένα μέτρο, ενώ προ διετίας είχε γίνει σχετική επιτόπια έρευνα στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εν συνεχεία, το Μάρτιο του 2016 οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της απόφασης για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, να διερευνήσουν ποιοι επιπλέον περιορισμοί (πέραν του κατωφλίου προσφοράς) πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να εμποδιστούν οι υδροηλεκτρικές μονάδες να θέτουν de facto άνω όρια τιμής ενέργειας στην αγορά.
Με δυο χρόνια καθυστέρηση η πρόταση του ΑΔΜΗΕ ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ το Μάρτιο του 2018 και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δημοσιοποιήθηκαν μόλις προ ολίγων ημερών.
Αξίζει δε να αναφερθεί ότι στη διαβούλευση συμμετείχαν ο ΕΣΑΗ και η ΔΕΗ η οποία μάλιστα ζήτησε από τη ΡΑΕ να μην δημοσιοποιηθούν οι θέσεις της.   

ΕΣΑΗ: Παραμένει η στρέβλωση

Πάντως ο ΕΣΑΗ εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στο σχέδιο του ΑΔΜΗΕ που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του, με την πρόταση δεν διορθώνεται η υφιστάμενη στρέβλωση της αγοράς, δηλαδή τα υδροηλεκτρικά να θέτουν de facto άνω όριο τιμής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά των εφεδρειών μέσω της συνεχούς δήλωσης τους με πλήρη διαθεσιμότητα.
Ο ΕΣΑΗ υπογραμμίζει ότι ανέμενε μετά πάροδο μιας τόσο μακράς περιόδου ότι η ΡΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ θα έθεταν σε διαβούλευση μια μεθοδολογία προσδιορισμού της πραγματικής διαθεσιμότητας των υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία να βασίζεται σε θεμελιωμένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες αρχές της διαχείρισης αποθεμάτων όπως τα υδατικά αποθέματα.
Σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ οι αρχές που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν είναι:
•    Η στάθμη του ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού
•    Οι υδραυλικοί περιορισμοί των ανάντη και κατάντη ταμιευτήρων
•    Η συνάρτηση ειδικής κατανάλωσης νερού του υδροηλεκτρικού στο σημείο στάθμης του ταμιευτήρα
•    Οι καμπύλες μεγίστου και ελάχιστου αποθέματος στον ταμιευτήρα
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος, με μια τέτοια μεθοδολογία θα αίρονταν η σημερινή εξωπραγματική κατάσταση να δηλώνεται συνεχώς και κάθε ώρα του χρόνου ως διαθέσιμη ισχύς των  υδροηλεκτρικών μονάδων με μια τιμής ίση ή πολύ κοντά στην καθαρή ισχύ τους, σα να ήταν άπειρη η χωρητικότητα των ταμιευτήρων και μην κινδύνευαν από την υπερβολική μείωση των αποθεμάτων τους, εάν ποτέ έδινε ο ΑΔΜΗΕ εντολή κατανομής τους στο μέγιστο της ισχύς τους για διάστημα πολλών ωρών ή και ημερών.
Καταλήγοντας, ο ΕΣΑΗ εκφράζει την απογοήτευση του διότι σε καμία περίπτωση η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν πρόκειται να θεραπεύσει τη στρέβλωση του de facto ορίου τιμής που θέτουν τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ.     

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr